Team

Mihaela Ursa

Mihaela Ursa is Professor of comparative literature and Vice Dean of the Faculty of Letters, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Editor-in-chief of Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory. Authored seven books in Romanian language on comparatism, critical theory, fictionality, gender studies, and erotic literature (latest – Identitate şi excentricitate: Comparatismul românesc între specific local şi globalizare [Identity and Ex-Centricity: Romanian Comparatism between Local and Global], 2013). Co-author of several collective volumes and of hundreds of articles, studies, reviews, essays published on cultural studies, literary theory and criticism, both as a cultural journalist and as an academic researcher. Among the latest: „Made in Translation: A National Poetics for the Transnational World” for Romanian Literature as World Literature, edited by M. Martin, Chr. Moraru, A. Terian, Bloomsbury, 2018; „Non-human Displacements: Narrative Remediations of Autobiography and Postmemory in Herta Müller’s Writing” for Women’s Narratives and the Postmemory of Displacement in Central and Eastern Europe, edited by S. Mitroiu, Palgrave, 2018.

Mihaela Ursa este profesor universitar de literatură comparată și prodecan al Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Redactor-șef al publicației Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory. Autoarea a șapte cărți în limba română în domenii precum comparatismul, teoria critică, ficționalismul, studiile de gen și literatura erotică (cea mai recentă – Identitate şi excentricitate: Comparatismul românesc între specific local şi globalizare, 2013). Co-autoarea mai multor volume colective și a sute de articole, studii, recenzii și eseuri în zona studiilor culturale, a teoriei și a criticii literare, atât ca jurnalist cultural, cât și ca cercetător științific. Printre cele mai recente: „Made in Translation: A National Poetics for the Transnational World” în Romanian Literature as World Literature, volum editat de M. Martin, Chr. Moraru, A. Terian, Bloomsbury, 2018; „Non-human Displacements: Narrative Remediations of Autobiography and Postmemory in Herta Müller’s Writing” în Women’s Narratives and the Postmemory of Displacement in Central and Eastern Europe, editat de S. Mitroiu, Palgrave, 2018.

Alex Goldiș

Alex Goldiș is an Assistant Professor and Vice Dean of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. He is also Editor-in-Chief of the Metacritical Journal for Comparative Studies and Theory and the Project Leader of the nationally funded research grant The Role of the Translated Novel in the Romanian Literary System. A Quantitative Approach (2019-2021). His work deals with twentieth- and twenty-first-century Romanian literature, digital humanities, and quantitative cultural history. His articles have appeared in journals and essay collections published in Romania, United States of America, Germany, Spain, Slovakia, and the Czech Republic. He is the author of two monographs: The Entrenchments of Literary Criticism: From Socialist Realism to Aesthetic Autonomy (2011) and Methodological Updates in the Romanian Criticism of the 1970s and 1980s: Theories, Methods, Critics (2013) and of literary chapters published in collective volumes, among which: “Between Transnationalism and Nation Building: Literary History as Geolocation”, in M. Martin, C. Moraru, A. Terian (eds.), Romanian Literature as World Literature, New York, Bloomsbury Academic, 2018; “Literary Interferences in Subversive East-European Cultures”, in M. Sass, Ș. Baghiu, V. Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018: 85-99; “The Ideology of Ruralism in the Thaw Prose”, in Ș. Baghiu, V. Pojoga, M. Sass (eds.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019.

Alex Goldiș este lector universitar și prodecan al Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. De asemenea redactor-șef al publicației Metacritical Journal for Comparative Studies and Theory și lider de proiect în cadrul programului de cercetare cu finanțare națională The Role of the Translated Novel in the Romanian Literary System. A Quantitative Approach (2019-2021) [Rolul traducerii de romane în sistemul literar românesc. O abordare cantitativă (2019-2021)]. Domeniile sale de cercetare includ literatura română a secolelor XX și XXI,  digital humanities și istoria culturală cantitativă. Articolele lui au apărut în reviste științifice și în colecții de eseuri publicate în România, SUA, Germania, Spania, Slovacia și Cehia. Este autorul a două monografii: Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului (2011) și Sincronizarea criticii românești postbelice în deceniile opt și nouă: teorii, metode, critici (2013) și al unor capitole publicate în volume colective, printre care: “Between Transnationalism and Nation Building: Literary History as Geolocation”, în M. Martin, C. Moraru, A. Terian (eds.), Romanian Literature as World Literature, New York, Bloomsbury Academic, 2018; “Literary Interferences in Subversive East-European Cultures”, în M. Sass, Ș. Baghiu, V. Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018: 85-99; “The Ideology of Ruralism in the Thaw Prose”, în Ș. Baghiu, V. Pojoga, M. Sass (eds.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019.

Rareș Moldovan

Rareș Moldovan is Associate Professor and Dean of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, in Cluj-Napoca, where he teaches American literature, film, and poetry, Irish literature and film, modern and contemporary British and American literature, literary theory and cultural studies. He obtained his PhD in literary theory from the National University of Ireland, Maynooth in 2004. He authored the volume Symptomatologies. A Study of the Problem of Legitimation in Late Modernity (2011), translated in Romanian the works of several important authors like Michael Cunningham, Harold Bloom, Chuck Palahniuk, or Thomas Pynchon. He published numerous articles on postmodern and contemporary literary and visual culture. One of his latest contribution, published in Literature and Cultural Memory (Brill Rodopi, 2017), focuses on melancholia and cultural memory.

Rareș Moldovan este conferențiar universitar și decan al Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, unde predă poezie americană, film american, literatură irlandeză, film irlandez și literatură contemporană americană și britanică. Și-a obținut titlul de doctor la National University of Ireland, Maynooth în 2004. Este autor al volumului Symptomatologies. A Study of the Problem of Legitimation in Late Modernity (2011) și a tradus în limba română opere ale unor autori precum Michael Cunningham, Harold Bloom, Chick Palahniuk sau Thomas Pynchon. A scris numeroase articole despre cultura literară și vizuală a postmodernismului și a contemporaneității. Una dintre contribuțiile recente, publicată în Literature and Cultural Memory (Brill, Rodopi, 2017) vizează melancolia și memoria culturală.

Andrei Terian

Andrei Terian is vice-rector of Lucian Blaga University of Sibiu, Romania. He specializes in Romanian literature and literary criticism, critical theory, comparative literature, and comparative cultural studies, with an emphasis on geocriticism, transnational studies, and contemporary literary historiography. He has published numerous essays in Romania and in international journals such as SlovoCLCWeb—Comparative Literature and CultureWorld Literature StudiesInterlitterariaALEA: Estudos NeolatinosPrimerjalna knjiievnost, and Transilvania. His latest books include the monographs G. Călinescu: The Fifth Essence (2009) and Exporting Criticism: Theories, Contexts, Ideologies (2013), as well as the coauthored reference series General Dictionary of Romanian Literature (7 volumes, 2004-2009) and Chronology of Romanian Literary Life: 1944-1964 (10 volumes, 2010-2013).

Andrei Terian este prorector al Universității Lucian Blaga din Sibiu, România. Este specializat în literatura română și critică literară, teorie critică, literatură comparată și studii culturale comparate, cu un interes particular pentru geocritică, studii transnaționale și istoriografie literară contemporană.  Eseurile sale au fost publicate în reviste științifice din Romania, dar și din străinătate, precum SlovoCLCWeb—Comparative Literature and CultureWorld Literature StudiesInterlitterariaALEA: Estudos NeolatinosPrimerjalna knjiievnost, și Transilvania. Cele mai recente cărți ale sale includ volumele G. Călinescu: A cincea esență (2009) și Critica de export: teorii, contexte, ideologii (2013), alături de seria de referințe la care a fost coautor Dicționarul general al literaturii române (7 volume, 2004-2009) și Cronologia vieții literare românești: 1944-1964 (10 volume, 2010-2013).

Adriana Stan

Adriana Stan is a researcher at the ”Sextil Pușcariu” Linguistics and Literary History Institute of the Romanian Academy and an Associate Lecturer at the Faculty of Letters of the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca. Her main areas of research relate to the history of critical ideas, 20th and 21st Romanian literature, World Literature Studies. She published several scientific articles on topics like: the history of Structuralism, postwar Romanian criticism, Romanian postmodernism, post-communist literature, as well as studies on authenticity, and anticommunismin in the 20th and 21st Romanian literature. She published the monographs Tudor Vianu’s Posterity. The Alternatives of Postwar Romanian Criticism (2015) and The Linguistic Bastion. A Comparative History of Structuralism in Romania (2017).

Adriana Stan este cercetător al Institutului de lingvistică și istorie literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române și cadru didactic asociat al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Experiența sa de cercetare vizează domenii precum istoria ideilor critice, literatura română de secol XX și XXI, World Literature Studies. A publicat mai multe articole științifice pe teme ca: istoria structuralismului, critica românească postbelică, postmodernismul românesc, literatura postcomunistă, precum și studii despre autenticism, respectiv anticomunism în literatura română de secol XX și XXI. A publicat volumele Posteritatea lui Tudor Vianu. Alternativele criticii românești postbelice (2015) și Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România (2017).

Cosmin Borza

Cosmin Borza is a senior researcher at the “Sextil Puşcariu” Institute of Linguistics and Literary History of the Romanian Academy. His main areas of research are twentieth- and twenty-first-century Romanian literature, Post-Communist East-Central European Culture, critical theory, and the relationships between literature and ideology. He is the author of two books of criticism (Marin Sorescu. Alone among the Canonical Writers – 2014 and Canonical Debate Today. The Case of Romanian Postwar Literature – 2016) and one of his recent works deals with the ideological implications of the Romanian translation projects from the late 19th/ early 20th century: Translating against Colonization. Romanian Populists’ Plea for Peripheral Literatures (1890-1916), in Maria Sass, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania (Peter Lang, 2018).

Cosmin Borza este cercetător științific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române. Principalele sale domenii de cercetare sunt literatura română din secolele XX și XXI, cultura postcomunistă a Europei Est-Centrale, teorie critică și relația dintre literatură și ideologie. Este autorul a două cărți de critică (Marin Sorescu. Singur printre canonici – 2014 și Dezbaterea canonică azi. Cazul literaturii române postcomuniste – 2016), iar lucrările sale mai recente vizează implicațiile ideologice ale proiectelor de traduceri române de la sfârșitul secolului al XIX-lea, respectiv începutul secolului al XX-lea: Translating against Colonization. Romanian Populists’ Plea for Peripheral Literatures (1890-1916), în Maria Sass, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania (Peter Lang, 2018).

Daiana Gârdan

Daiana Gârdan obtained her Ph.D. Candidate with the Department of Comparative Literature at the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. She is an assistant editor at Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory and an archivist at the „Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary History (The Romanian Academy – Cluj-Napoca Branch). She authored several quantitative studies dedicated to the Romanian modern novel and criticism, as well as articles engaging transnational perspectives on Romanian topics in publications such as InterlitterariaTransilvaniaDacoromania Litteraria, or Caietele Echinox. One of her recent works deals with interstitial spaces in the modern Romanian novel, published in Ș. Baghiu, V. Pojoga, M. Sass (Eds.), Ruralism and Literature in Romania, Peter Lang, 2019.

Daiana Gârdan și-a obținut titlul de doctor la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de literatură comparată. Este editor al publicației științifice Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory și arhivist la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”. Interesele sale de cercetare vizează studiile cantitative și transnaționale, World Literature, teoria romanului, romanul românesc modern și fenomenele criticii literare din prima jumătate a secolului al XX-lea. A publicat articole științifice în reviste precum InterlitterariaTransilvaniaDacoromania Litteraria sau Caietele Echinox. Cea mai recentă contribuție are ca subiect spațiul interstițial în romanul interbelic românesc (în Ș. Baghiu, V. Pojoga, M. Sass, Ruralism and Literature, Peter Lang, 2019).

Emanuel Modoc

Emanuel Modoc obtained his PhD at the Department of Comparative and Universal Literature within the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, with a thesis on the networks of East-Central European avant-gardes. He is an Assistant Editor for the “Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory” and a Research Assistant at the “Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary History”, part of the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy. He authored the volume Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est/ The International of Peripheries. Avant-Garde Networks of East-Central Europe (Muzeul Literaturii Române, 2020) and edited the writings of Surrealist poet Paul Păun (Muzeul Literaturii Române, 2020).

Emanuel Modoc și-a obținut titlul de doctor în cadrul Departamentului de Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, cu o teză despre rețelele avangardelor din Europa Centrală și de Est. Este asistent editorial al publicației „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory” și asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”. Este autorul volumului Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est (Muzeul Literaturii Române, 2020) și editor al scrierilor poetului suprarealist Paul Păun (Muzeul Literaturii Române, 2020).

Adrian Tătăran

Adrian Tătăran is a PhD Candidate in comparative literature at the Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University, Cluj – Romania. His research addresses the possible connections that can be established between a specific anarchist imaginary and the various literary and theoretical expressions of anarchism, both contemporary and classical. His research interests also include 19th century french literature, the history of social movements, phenomenology, critical theory and different contemporary theoretical approaches, such as black metal theory or the broader spectrum of speculative realism. He also participated in the debates of the Metacritic Circle at the Faculty of Letters, with a contribution at the opening of the first season in 2010 on the role and relevance of literature and literary theory nowadays: „La ce bun literatura? Schiţa unui parcurs radical” (Literature to whose benefit? Outlines of a radical journey).

Adrian Tătăran este doctorand în cadrul Departamentului de Literatură Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai. Interesele sale de cercetare vizează conexiunile dintre imaginarul anarhist și expresiile literare și teoretice ale acestui curent. Alte interese includ literatura franceză de secol XIX, istoria mișcărilor sociale, fenomenologia, teoria critică și diverse abordări teoretice precum black metal theory sau spectrul mai larg al realismului speculativ. Este participant la întâlnirile Cercului Metacritic, în cadrul căruia a propus, în 2010, o dezbatere privind relevanța literaturii și a teoriei literare în contemporaneitate: „La ce bun literatura? Schița unui parcurs radical”.

Petronia Petrar

Petronia Petrar is a lecturer with the English Department of the Babeş-Bolyai
University. Her research interests include literary theory, twentieth century and
contemporary English-language fiction, and literary ethics. She has published papers
on the modernist, postmodernist and contemporary novel, and she has edited several
collections of essays. She is the author of Spatial Representations in Contemporary
British Fiction
(2012), and, with Carmen-Veronica Borbély, of Our Heteromorphic
Future: Encoding the Posthuman in Contemporary British Fiction
(2014).

Petronia Petrar este lector în cadrul Departamentului de Engleză al Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare includ teoria literară, literatura engleză contemporană și etica literară. A publicat studii despre romanul modernist, postmodernist și contemporan și a editat o serie de volume de eseuri. Este autoarea volumului Spatial Representations in Contemporary British Fictions (2012) și, împreună cu Carmen-Veronica Borbély, a editat volumul Our Heteromorphic Future: Encoding the Posthuman in Contemporary British Fiction (2014).

%d bloggers like this: