About

The project attempts to develop a systemic analysis of the legitimizing mechanisms and evolutionary paths by which (semi) peripheral literary cultures not only influence and transform the central ones, but also undermine the privileged position of the latter within the global literary field. The main aim of our project is to forge the specific conceptual frameworks and analytical methods able to overcome the theoretical impasse that still impinges on current World Literature approaches, which have only explained the relation centre-periphery in one-sided terms of cultural diffusionism or synchronization. Ar the same time, by resorting to the interdisciplinary interpretive paradigms and investigative tools provided by the polysystem theory, the new pragmatic sociology or quantitative studies, which are especially relevant to map the circuits of translations and genres, this project sets two basic goals: (1) to explore the concrete processes by which (semi)peripheral literatures become internationally recognised (through the so-called phenomenon of „worlding”) and (2) to map the possible subfields of „worlded” (semi)peripheral literatures. For these reasons, our research has the potential to provide the largest conceptual and analytic map of literary phenomena so far that could bring to the fore and account for the often neglected local identities, but also enable a deep understanding of the transnational networks underlying the global modernity.

Proiectul vizează dezvoltarea unei analize sistemice a mecanismelor de legitimare a rutelor de evoluție prin care culturile literare (semi)periferice le influențează și le transformă pe cele centrale, ajungând chiar să le submineze poziția privilegiată în cadrul sistemului global. Miza principală a demersului constă în elaborarea unor cadre conceptuale și a unor metodologii analitice care să depășească blocajul teoretic persistent al abordărilor actuale din sfera World Literature: conceperea raportului centru-periferie exclusiv prin prisma fenomenului difuziunii sau al sincronizării culturale. De asemenea, prin utilizarea paradigmelor interpretative și a instrumentelor de investigație critică interdisciplinare, preluate din teoriile polisistemelor, din noile sociologii pragmatice ori din studiile cantitative vizând mai ales dinamica traducerilor și a genurilor literare, proiectul își propune (1) să exploreze procesele concrete prin care literaturile (semi)periferice dobândesc recunoaștere internațională (fenomen pe care îl numim „mondializare” – „worlding”), respectiv (2) să cartografieze posibilele subcâmpuri de „mondializare” a (semi)periferiilor. În consecință, cercetarea oferă posibilitatea de a configura cea mai extinsă hartă conceptuală și analitică de până acum în domeniul studiilor literare care să valorizeze de obicei neglijatele identități locale, fundamentând totodată înțelegerea de adâncime a rețelelor transnaționale care definesc modernitatea globală.

%d bloggers like this: